Friday, March 18, 2011

सूर्यपुत्र

सूर्यपुत्र

हे सूर्यपूत्रा!
          तुझ्यासारखा पराक्रमी तूच,
          पर्वतालाही लाज वाटावी
          अशी तुझी ती शरीरयष्टी!
          जीच्या जोरावर,
          तू जिंकला होतास ही अखंड पृथ्वी!

हे वसुसेना!
          सिंहाची आयाळही
          पडावी फिकी,
          अशी तुझी ती कुरळी केसं!
         अनेक स्त्रिया पडल्या मोहात,
         पाहून तुझी ती निळीशार नयनं!

हे राधेय!
         तुझ्या त्या मातृप्रेमाला
         नाही रे तोड!
         कौंतेय असूनही
         न जाऊ दिला तू
         राधामातेच्या प्रेमाला तडा!

हे दानशूरा!
        कधीही व्हायचा नाही
        तुझ्यासारखा दानवीर खरा!
        मृत्यू तोंडाशी असतांनाही
        नाही विसरलास
        धर्म तुझा!

हे मृत्युंजयी!
       खूप सहन केलास तू अन्याय, अपमान,
       तरीही दिलास अखेरपर्यंत प्रखर लढा!
       अरे शूरवीर कर्णा!
       तुझ्या ह्या निरपेक्ष जीवनाला
       ह्या सूर्यभक्ताचा कोटी कोटी प्रणाम!!!!!
भ्रष्टगीत

धनं, सोनं, मन खलनायक हे,
भ्रष्टाचारच याचा भाग्यविधाता!
२-जी स्पेक्ट्रमचे भूत जुने,
यु. एल. सी. चे नवे प्रकरण उघडले आता!

आय. पी. एल. घोटाळा कमी पडला,
म्हणून की काय, हे देवा!
दाढीतही लपवल्या नोटा,
जसा यांच्या बापाचाच आहे ठेवा!

कॉर्पोरेट जगतालाही हलवणारा,
'बिग बुल' करून गेला अर्थव्यवस्थेला जखम!
त्याला तोडीस तोड म्हणून की काय,
'सत्यम'लाही डसून गेला तो लिंगम!

तिन्ही लोकांत पसरली आहे,
ह्या भ्रष्टाचाराची अपकीर्ती!
नालायकांनो आता तरी थांबवा,
खावून खावून खाणार तरी किती!

 

Wednesday, March 16, 2011

मानवी वैमनस्य

मानवी वैमनस्य

काळाच्या ओघात
वाहून गेला
हा सारा संसार,
                            जो-तो
                            म्हणू लागला
                            स्वतःलाच सरकार.....!!!

हाच काळ
घेऊन गेला
आपली प्राचीन संस्कृती,
                           त्यातूनच
                           जन्माला आली
                           माणसा-माणसातली विकृती.....!!!

याच विकृतीतून
निर्माण होते
मानवी वैमनस्य,
                          त्यामुळे
                          स्वकीयच बनतो
                          आपला भक्ष्य.....!!!

हा प्रांत, ही जात,
ही सगळी 
जूनी वाद,
                         सग्यांच्या
                         भांडणालाच मिळते
                         भरघोस दाद.....!!!

अशी आहे
ही मानवी
वैमनस्याची कथा,
                         ज्यामुळे होणार
                         आहे मानवाची
                         दयनीय अवस्था....!!!

म्हणून सांगतो
हे माणसा, इतरांना
घे जरा जपून,
                        नाहीतर या जगात
                        घेशील
                        स्वतःलाच हरवून.....!!!


                         

Tuesday, March 15, 2011

तरुणाई

तरुणाई
ही तरुणाई असते तरी काय?
वयात आलेली व्यक्ती की,
जोशात असमंजसपणे काम करणारी शक्ती,

विचार करण्यास सुदृढ झालेली मूर्ती की,
अविचारी म्हणून तिन्ही लोकात पसरलेली अपकीर्ती,

स्त्रीविषयीचे आकर्षण वाटणारी विकृती की,
अचानक ब्रह्मचार्याचे विचार स्फुरणारी स्फूर्ती,

नक्की हि तरुणाई असते तरी काय???
कुणालाही उत्तर देता येणार नाही अशीच आहे हि तरुणाई...!!!
संपूर्णपणे द्विधेत सापडलेली तरुणाई!!!

तरुणाई!!!
तरुणाई!!!
ही तरुणाई!!!